ΚΕΠΑΔ

Το ΚΕΠΑΔ είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 1998 (αρ. 3362/1998 Πρωτ. Αθηνών) με σκοπό την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Οι στόχοι του ΚΕΠΑΔ είναι: ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παροχή βοήθειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ευρώπης, το Σύμφωνο Σταθερότητας για την ΝΑ Ευρώπη, καθώς και με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις και αποστολές. Σημειώνεται ότι το 2003 το ΚΕΠΑΔ απέκτησε Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC – ΟΗΕ) και συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας των ΜΚΟ παγκοσμίως που έχουν συμβουλευτικό καθεστώς με τον ΟΗΕ. 

Οι δράσεις του ΚΕΠΑΔ περιλαμβάνουν τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδεύσεων, ερευνών και εκδόσεων στα εξής θέματα:

• Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα

• Παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων

• Εξάλειψη διακρίσεων, ξενοφοβίας, ρατσισμού

• Ισότητα των φύλων

• Μετανάστες και πρόσφυγες

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΠΑΔ: www.kepad.gr