Το trafficking σε αριθμούς παγκοσμίως:

27.000.000 σύγχρονοι δούλοι
20.900.000 θύµατα καταναγκαστικής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής εκµετάλλευσης
14.200.000 θύµατα εργασιακής εκµετάλλευσης σε τοµείς όπως οι αγροτικές καλλιέργειες, οι κατασκευές,
η οικιακή εργασία, και η βιοµηχανική παραγωγή
4.500.000 θύµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης
5.500.000 παιδιά θύµατα εµπορίας για σεξουαλική εκµετάλλευση ή µαύρη εργασία
127 χώρες προέλευσης θυµάτων σεξουαλικού trafficking -137 χώρες προορισµού
Μόνο 40.000 θύµατα αναγνωρίστηκαν το 2013 σε παγκόσµιο επίπεδο (US Department of State)
Μόνο το 1-2% των θυµάτων καταφέρνουν να αποδράσουν από τους εκµεταλλευτές τους και να διασωθούν (A21 campaign - 2013)

Πραγματικές Μαρτυρίες

Μου νοίκιασαν ένα διαµέρισµα και “εργαζόµουν” σε έναν οίκο ανοχής στο Μεταξουργείο, όπου σε 16 ώρες µπορεί να πήγαινα µε 100 άνδρες. Οι µόνοι άνθρωποι που έβλεπα ήταν η προαγωγός και ο οδηγός που µε πηγαινοέφερνε. Με τροµοκρατούσαν ότι αν φύγω θα µιλήσουν στην οικογένειά µου και απειλούσαν ότι θα τους κάνουν κακό.

OLGA

Σιβηρία

web-site-homepage-logos