Το trafficking σε αριθμούς παγκοσμίως:

27.000.000 σύγχρονοι δούλοι
20.900.000 θύµατα καταναγκαστικής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής εκµετάλλευσης
14.200.000 θύµατα εργασιακής εκµετάλλευσης σε τοµείς όπως οι αγροτικές καλλιέργειες, οι κατασκευές,
η οικιακή εργασία, και η βιοµηχανική παραγωγή
4.500.000 θύµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης
5.500.000 παιδιά θύµατα εµπορίας για σεξουαλική εκµετάλλευση ή µαύρη εργασία
127 χώρες προέλευσης θυµάτων σεξουαλικού trafficking -137 χώρες προορισµού
Μόνο 40.000 θύµατα αναγνωρίστηκαν το 2013 σε παγκόσµιο επίπεδο (US Department of State)
Μόνο το 1-2% των θυµάτων καταφέρνουν να αποδράσουν από τους εκµεταλλευτές τους και να διασωθούν (A21 campaign - 2013)

Πραγματικές Μαρτυρίες

Κρατηθήκαµε όµηροι για 10 χρόνια σε ένα σουπερµάρκετ, όπου κάθε µέρα µας έβαζαν να µεταφέρουµε πολύ βαριά κιβώτια, ενώ οι ιδιοκτήτες του µαγαζιού µας απειλούσαν µε σωµατική και σεξουαλική βία για να εξασφαλίσουν την υπακοή µας.

Ayauly & Bibihul

Ουζµπεκιστάν

web-site-homepage-logos