Το trafficking σε αριθμούς παγκοσμίως:

27.000.000 σύγχρονοι δούλοι
20.900.000 θύµατα καταναγκαστικής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής εκµετάλλευσης
14.200.000 θύµατα εργασιακής εκµετάλλευσης σε τοµείς όπως οι αγροτικές καλλιέργειες, οι κατασκευές,
η οικιακή εργασία, και η βιοµηχανική παραγωγή
4.500.000 θύµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης
5.500.000 παιδιά θύµατα εµπορίας για σεξουαλική εκµετάλλευση ή µαύρη εργασία
127 χώρες προέλευσης θυµάτων σεξουαλικού trafficking -137 χώρες προορισµού
Μόνο 40.000 θύµατα αναγνωρίστηκαν το 2013 σε παγκόσµιο επίπεδο (US Department of State)
Μόνο το 1-2% των θυµάτων καταφέρνουν να αποδράσουν από τους εκµεταλλευτές τους και να διασωθούν (A21 campaign - 2013)

Πραγματικές Μαρτυρίες

Καµιά γυναίκα δεν επιθυµεί αυτό τον εφιάλτη.

Οι περισσότερες από εµάς ήταν φυλακισµένες σε υπόγεια, κάτω από εγκαταλελειµµένες αποθήκες. Ακόµη και σήµερα µε πιάνει πανικός κάθε φορά που βρίσκοµαι να περιµένω σε ουρά. Ξανάρχονται οι εφιάλτες όλων των εξευτελισµών που έπρεπε να υποστώ. Μας έβαζαν στη σειρά, µπροστά σε πιθανούς πελάτες οι οποίοι µας διάλεγαν, σαν να ήµασταν εµπόρευµα.

Dai

Κορέα

web-site-homepage-logos